Mark- och anläggnings­arbeten i alla storlekar!

Framsida » Mark & Anläggning

Mark & Anläggning

Tingvalla Mark riktar sig både till företag och bostadsrättsföreningar och arbetar med projekt i alla storlekar! Inget uppdrag är för litet eller för stort. Vad kan vi hjälpa dig med?

När det gäller mark och anläggning har Tingvalla Mark de resurser som krävs för att vara med från planeringsstadiet till färdigt projekt.

Vi erbjuder heltäckande tjänster med egen personal och egna maskiner.

Det innebär att vi kan utföra bland annat schaktarbeten, grundläggning, plattsättning, murar, snöröjning, asfaltering och anläggning av lekplatser.

Vi åtar oss även specialbeställningar som andra företag kan ha svårt att utföra.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Är du intresserad? Kontakta oss

Se kontaktuppgifter