Mark & Anläggning

Mark och anläggningsarbeten i alla storlekar!

9a_1280x853.jpgTingvalla Mark AB är ett företag som riktar sig både till företag och bostadsföreningar med allt från små till större projekt.
Vad kan vi hjälpa dig med?


När det gäller mark och anläggning har Tingvalla mark de resurser som krävs för att vara med från planeringsstadiet till färdigt projekt.

Vi erbjuder heltäckande tjänster med egen personal och egna maskiner.

Det innebär att vi kan utföra bland annat schaktarbeten, grundläggning, plattsättning, murar, snöröjning, asfaltering och anlägga lekplatser.

Inga uppdrag är för litet eller för stort för oss!

 

Vi åtar oss även specialbeställningar som andra företag kan ha svårt att utföra.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert.


IN 

Copyright © 2014. All Rights Reserved. Tingvalla Mark